ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

ماه گرفتگی آغاز شد

 

امشب ماه میگیرد و شروع ماه گرفتگی از ساعت ۱۷:۳۸ آغاز می شود و مدتی بعد از آن، به افق دید ایرانیان نیز می رسد.
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد شروع ماه گرفتگی در ایران قابل رویت نیست اما به هنگام طلوع ماه در تمام پهنه ایران، ماه در حالی که گرفته است طلوع می کند که با توجه به متفاوت بودن لحظه طلوع ماه در تمام نقاط مختلف کشور، می توان گفت بعد از اذان مغرب در تمام ایران ماه طلوع کرده است.
عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه ساعت ۱۷.۳۸ دقیقه ماه گرفتگی کلی تمام می‌شود اظهار کرد: نماز آیات باید پیش از ساعت ۱۸:۴۱ دقیقه خوانده شود، در غیر این صورت قضا خواهد شد.
در هنگام وقوع زلزله، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی و هر اتفاقی که ایجاد وحشت کند، خواندن نماز آیات واجب می‌شود.
کیفیت خواندن نماز آیات:
نماز آیات ۲ رکعت است که به ۲ شکل زیر،امکان برپایی دارد:
بعد از نیت و تکبیرة‌الاحرام،
حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود،
سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود،
باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود،
سپس سر از رکوع بردارد و همینطور ادامه دهد تا یک رکعت ۵ رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است، انجام دهد
سپس به سجده رفته و ۲ سجده نماید،
بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و ۲ سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.
بعد از نیت و تکبیرةالاحرام،
حمد و یک آیه بدون احتساب بسم‌الله الرحمن الرحیم، از سوره‏ای (مثل سوره ی قدر) را قرائت کرده و رکوع کند،
سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رود،
بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگری از همان سوره را قرائت نماید و همینطور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏ای که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود، سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود و پس از اتمام ۲ سجده، برای رکعت دوم قیام نماید،حمد و آیه‏‌ای از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همینطور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد.