ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

پست رضا رشید پور در مورد مدیریت بحران مسئولان

 

رشا رشیدپور،مجری سرشناس ایرانی با انتشار پستی از ضعفت مدیریتی بحران در کشور انتقاد کرد. رضا رشیدپور با اشاره به ضعف مدیریت بحران در کشور با انتشار عکسی از خود در روز برفی تهران نوشت: **** «مفهوم مدیریت بحران در کشور ما عوض شده . تنها خروجی اش تعطیل کردن است . خجالت نکشید . همه جا را تعطیل کنید برویم پی کارمان. الهی هر مسئولی که شب خیلی ناز خوابیده و صبح سراسیمه تصمیم به مدیریت بحران گرفته، برود،با برف سال بعد هم نیاید.» کنایه رضا رشیدپور به مدیریت بحران کنایه رضا رشیدپور به مدیریت بحران