ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

قیمت جدید تخم مرغ مشخص شد

 

قیمت تخم مرغ با اقداماتی که از سوی دولت برای واردات تخم مرغ صورت گرفت، کاهش یافت. قیمت تخم مرغ که طی هفته های گذشته به رغم بی سابقه هر شانه 20 هزار تومان رسیده بود، طی هفته جاری کاهش یافت. با اقدامات صورت گرفته، طی هفته گذشته 116 تن تخم مرغ از ترکیه وارد شد بتواند شاخص قیمت را در حدل تعادل حفظ کند. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، در این باره گفت: با واردات صورت گرفته قیمت تخم مرغ در بازار کاهش یافت و هم اکنون هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها، شانه ای 12 هزار و 600 تومان به فروش می رسد. هر کیلو تخم مرغ درب واحدهای مرغداری 5 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.