ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

وخیم بودن حال محمدرضا شجریان

 

وضعیت جسمانی استاد شجریان رو به وخامت است. شاعر معاصر کشورمان،هوشنگ ابتهاج درباره حال شجریان اینگونه نوشت: با کمال تاسف و تاثر باخبر شدیم وضعیت جسمانی استاد بزرگ آواز ایران،محمدرضا شجریان رو به وخامت نهاده است و بلبل خوشخوان موسیقی ایران زمین،حتی توانایی تکلم را نیز از دست داده است.برای بهبود استاد شجریان دعا کنید. زیر سر پنجه گرگیم و جگرها خون است     ای شبان دل ما ناله نای تو کجاست کوه از این قصه ی پر غصه به فریاد آمد       اه و آه از دل سنگ تو،صدای تو کجاست (امییر هوشنگ ابتهاج-سایه)