ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

ﻋﻠﺖ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ

 

دلایل ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺯﻧﺎﻥ در ادامه مطلب آورده شده است. ▫️ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺷﻠﻮﺍﺭ تنگ ▪️ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮊﯾﻠﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺗﯿﻎ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻭﺍ_ﮊﻥ ▫️ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﯿﻎ ﻭ ﮊﯾﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ اطراف ﻭﺍ_ﮊﻥ ▪️ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﯾﺎﺩ ▫️مصرف زیاد ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ▪️ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ▫️ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﯾﺮ ﭘﻠﯽ ﺍﺳﺘﺮﯼ ﻏﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ