ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

چهره خروس فشن

 

چهره خروس فشن تا حالا دیده بودید؟

خروسی در استان هنان در مرکز چین دیده شده که با همه آنهایی که ما دیده ایم تفاوت دارد.این خروس اکنون به یک ستاره مشهور تبدیل و باعث شهرت روستای خود شده است. پرهای این پرنده، بر خلاف بقیه هم-نوعانش، فرفری است!این خروس، در کنار بقیه مرغ و خروس های این خانواده زندگی می کند.
چهره خروس فشن تا حالا دیده بودید؟
چهره خروس فشن تا حالا دیده بودید؟