ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

هادی ساعی کیست

 

هادی ساعی کیست

هادی ساعی را میتوان  به جرعت  قهرمان ملی  و یک  پهلوان  نامید. وی  درسال ۱۳۵۵ در شهر ری متولد شد. وی فرزند اول خانواده ودر شهر ری سکونت دارد. او دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی است وی به فوتبال نیز علاقه دارد .هادی از۶سالگی بادیدن فعالیت همسالان خود در رشته تکواندو به این ورزشی علاقه مند شد . بطوری که درسال ۱۹۹۵ درمسابقه ارتش های جهان موفق به کسب مدال نقره شد . او ازسال ۷۲ به عضویت تیم ملی در آمدوی داشتن خانواده ای ورزشکار ومربیانی چون آقای سعید مهیمن ، ذوالقدر ، کریمی ، رحیمی را در پیشرفت خودبسیار موثر می داند .  

 هادی ساعی کیست

مقام های کسب شده توسط وی در سطوح مختلف عبارتند از :

 هادی ساعی کیست

-کسب مدال طلا در مسابقات ارتش های جهان کرواسی ۱۹۹۶ - کسب مدال طلا در مسابقات بازیهای غرب آسیا ۱۹۹۷ - کسب مدال طلا در مسابقات جام جهانی بزرگسالان آلمان ۱۹۹۸ - کسب مدال طلا در مسابقات جهانی کانادا ۱۹۹۹ - کسب مدال طلا در مسابقات ورودی المپیک سیدنی ۱۹۹۹ - کسب مدال طلا در مسابقات جام جهانی فرانسه ۲۰۰۰ - کسب مدال برنز درمسابقات المپیک سیدنی ۲۰۰۰ - کسب مدال طلادر مسابقات جام جهانی ویتنام ۲۰۰۱ - کسب مدال طلا در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ۲۰۰۲ - کسب مدال طلا در مسابقات جام جهانی ژاپن ۲۰۰۲ - کسب مدال طلا در مسابقات بازیهای آسیایی بوسان ۲۰۰۲ - کسب مدال نقره در مسابقات جهانی آلمان (۲۰۰۳) - کسب مدال طلا در مسابقات آسیا واقیانوسیه آتن ( ۲۰۰۴)

fu2-tarnaz هادی ساعیfu3-tarnazهادی ساعی fu1-tarnaz

هادی ساعی