ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69
ADS IN PATOGH69

فیلترینگ

فیلترینگ

چگونه یک سایت متخلف را فیلتر کنیم؟

					چگونه یک سایت متخلف را فیلتر کنیم

  ممکن است روزانه در اینترنت به سایت‌هایی برخورد کنیم که در حال ارائه مطالبی با محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی یا محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی هستند، اما برای این که امکان دسترسی به این سایت‌ها گرفته شود، چه باید کرد؟ به گزارش ایتنا از ایسنا سایت‌ها با محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، اشاعه فحشاء ومنکرات ، تحریک ، تشویق ، ...